Eva Lillmangs

16

"Gör alltid ditt bästa. Det du planterar nu, kommer du att skörda senare."

Jag tycker om då jag får vara med och påverka, därför ställer jag upp i kommunalvalet, för tredje gången. Jag vill vara med och se till att alla skall kunna ha en trygg och fram för allt ett fungerande samhälle att bo i. Med ett sunt sätt att se på saker och med samarbete kan vi komma långt!

Till vardags så jobbar jag med marknadsföring och håller marknadsföringen som en mycket viktig del i pusslet, att få vår kommun till att bli en attraktiv kommun för både företagare, turismen och befolkningen. Positivitet är A och O - sprid det goda, sluta älta det negativa, se framåt!

Jag ser mig inte som en politiker, fast jag varit med över 20år inom politiken Kristinestad. Jag anser att det inte är titeln som gör det, utan uppdraget som man uträttar.

Namn: Eva Lillmangs
Födelseår: 1974
Kommun: Kristinestad
Hemort: Lappfjärd
Titel: Brand Developer
E-post: eva.lillmangs@gmail.com
Tel: 0407721929

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Det här måste väl vara målet för alla förtroendevalda, att ha välmående kommuninvånare. Har man välmående kommuninvånare har man en välfungerande kommun. Vi är kommunen som kan erbjuda en servicenivå som betjänar alla, välorganiserat och smidigt. Alla skall känna sig trygga och må bra!

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi ger trygghet, vilket i sig garanterar den servicenivå till kommuninvånarna som en välmående kommun förutsätter. Näringslivet är i stort behov av nya kommuninvånare, som i sin tur bidrar till att kommunens ekonomi kan trygga tryggheten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Arbetslöshetsprocenten är låg i Kristinestad, vilket betyder att sysselsättningen för tillfället är god. Detta orsakar dock också utmaningar inom nyrekryteringar, då tillgången av personal är ringa. Gott samarbete mellan kommunen och lokala företag är grunden för att skapa den bästa förutsättningen till att lyckas få hit inflyttare och arbetare.

Läs mer i vårt valprogram ›