Emilie Jäntti

685

"Jag vill jobba för ett Helsingfors där mänskliga rättigheter främjas, och alltid tas i beaktande i beslutsfattandet. Ett Helsingfors som är tillgängligt för alla, och var utbildningen prioriteras. "

Mitt namn är Emilie Jäntti och jag är 20 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Raseborg och bosatt i Helsingfors sedan jag började gymnasiet här.
Jag blev färdig student 2020 och jobbar just nu som assistent på daghem.

Politik och samhällsaktivism är något som ligger mig nära hjärtat ända sedan högstadiet, då jag blev invald i Raseborgs ungdomsfullmäktige. Jag var med där i många år, och fick redan då påverka i kommunalpolitiken och bland annat var med och ordna Raseborgs första Pride.

Senare i högstadiet kom jag att bli invald i Finlands Svenska Skolungdomsförbunds styrelse där jag var med i fem år, och fungerande bland annat som ordförande. Som ordförande hade jag äran att få jobba med utbildningsfrågor i ministerie grupper och besöka riksdagens utskott där jag förde fram de ungas talan i viktiga frågor.

För tillfället är jag också en av koordinatorerna för Amnesty i Helsingfors samt aktiv i andra organisationer.

Namn: Emilie Jäntti
Födelseår: 2001
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Assistent på daghem, Student
E-post: Emilie.jantti@gmail.com
Tel: 0406813762
Medlem i :

Viktiga politiska frågor