Edvard Lindfors

20

"" För ett ungt Hangö ""

Jag är en ung tvåspråkig studerande uppväxt i Hangö. Under gymnasietiden var jag med i Hangö ungdomsråd i två år, via ungdomsrådet fick jag bekanta mig med arbetet inom nämnderna. Jag har arbetat som skolassistent på både svenska lågstadiet och högstadiet i Hangö. Dessutom har jag arbetat inom service branschen sedan jag var 17. Nu studerar jag Marknadsföring på Yrkeshögskolan Novia.

Hangö är väldigt omtyckt för tillfället men invånarantalet sjunker. Ungdomar flyttar bort utan att se tillbaka. Jag vill vara med och arbeta för en stad dit alla vill komma och där alla är välkomna.

Situationen idag (COVID-19) har ändrat hur man ser på distansarbete och studier. Detta har gynnat vår stad med fler besökare än vanligt, nu är det dags att få dem att stanna här.

Turism, hållbarhet och utbildning är nära hjärtat. Med en välmående skola som inte lider av resursbrist samt en företagarvänlig kommun med arbetsmöjligheter och aktiviteter kan vi göra Hangö attraktivt till unga och gamla.

Namn: Edvard Lindfors
Födelseår: 1997
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Studerande
E-post: edvard.lindfors@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Alla unga behöver känna sig trygga och sysselsättning för att må bra. Ensamheten ökar även bland unga. Ett hälsosamt utbud av aktiviteter och hobbyer en viktigt för ungas välmående.

Jag vill arbeta närmare med ungdomsrådet för att få de ungas röst hörd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Hangös gymnasium har med sina trogna, kunniga lärare hållit ett högt standard och Hangö gymnasium har tackvare det haft ett bra rykte. Det är viktigt att gymnasie utbidningen fortsätter och att även möjliggöra yrkesutbildningar i Hangö.

En bra nivå på utbildningen samt valmöjligheter är viktigt för att ge unga de bästa förutsättningarna inför arbetslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›