Christer Antell

645

"Erfarenhet och kompetens med sunt förnuft och saklighet i allt arbete Helsingfors och helsingforsarna till fromma "

Jag har varit aktiv inom kommunalpolitiken i Helsingfors i många år och har under denna tid lärt mig känna Helsingfors och helsingforsarna på många sätt och lärt mig förstå helsingforsarnas behov och önskemål det må sedan gälla skolor, trafik, byggande eller hälso- och äldrevård, för att nämna några viktiga områden.
Jag bodde många år på Brändö och gick där i skolan och blev student där. Därefter flyttade jag till Eira och sedan till Ulrikasborg och numera bor jag sedan länge i Gardesstaden.
Till utbildningen är jag jurist och jobbar numera som advokat sedan länge. Min hustru är arkitekt och vår utflugna vuxna son är läkare.
Inom Sfp har jag under åren haft många uppdrag, nu är jag medlem i Sfp:s partifullmäktige och ordförande för Sfp i södra Helsingfors och ordförande för Sfp:s moderater, för att nämna några nu aktuella.
Under årens lopp var jag länge suppleant i stadsfullmäktige (tidvis första suppleant) och har varit medlem i bl.a. nämnden för allmänna arbeten, stadsplaneringsnämnden och fastighetsnämnden.

Namn: Christer Antell
Födelseår: 1942
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: advokat
E-post: christer.antell@cegea.inet.fi

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En sund ekonomi och en förnuftig användning av resurserna är väsentliga för en framgångsrik och välskött stad som även har en näringspolitik som stöder företagsamhet och därigenom sysselsättning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

En miljöbevarande stadsplanering som ytterligare förbättrar vår stadsmiljö är en förutsättning för framgång och trivsamhet ävensom en fungerande infrastruktur som är av största vikt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

En satsning på ungas välmående och äldres hemvård och service är mycket viktigt i rådande läge.

Läs mer i vårt valprogram ›