Chatarina Doktar

65

"För ett modernt Vasa där utbildning, samarbete och nytänkande är i fokus!"

Som många andra unga i Österbotten flyttade jag från mitt barndomshem i Vörå till Vasa för studierna. Jag har en yrkesexamen inom turism, kosthålls och ekonomi-branschen. Efter ett år av arbete och sökande efter det jag vill göra som vuxen sökte jag in till Åbo Akademi för att studera pedagogiskt ledarskap och ungdomsvetenskap. Under studietiden var jag aktiv i ämnesföreningen och jobbade med fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Efter en kort tid i Sydösterbotten bor jag sedan ca 3 år i Vasa igen tillsammans med min sambo och vårt barn på 2 år.

Jag har alltid varit samhällsintresserad och haft ett intresse för att vara del av hur framtiden utvecklas. Sedan flera år tillbaka är jag aktiv i Svensk Ungdom i Österbottens kretsstyrelse där jag värnar om utbildning, landsbygden, hållbarhet och miljö.

Jag vill vara med och fortsätta utvecklingen av ett modernt Vasa där utbildningen, samarbete och nytänkande är i fokus!

Namn: Chatarina Doktar
Födelseår: 1992
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: (Ped. Mag.) Verksamhetsledare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor