Charlotta Jakobsson

609

"Företagande & inköp, för en hållbar framtid"

Esbobo sedan 2001
42 årig 2 barnsmamma
Inköpare
Master of Business Administration
Fritidsintressen: löpning och simning

Namn: Charlotta Jakobsson
Födelseår: 1978
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo, Fantsby
Titel: Inköpare

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Det är viktigt att stöda företagsamheten inom kommunen för att skapa arbetstillfällen och gynna invånarnas välfärd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Jag vill fästa uppmärksamhet vid att inköpsprocesser och konkurrensutsättningar genomförs så att skattebetalarnas pengar används på ett etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, för en god framtid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Miljön och klimatet är viktiga. Vi kan alla bidra till användningen av miljömässigt hållbara lösningar. Kommunen kan här hjälpa invånarna genom att erbjuda och stöda användningen av miljövänliga alternativ.

Läs mer i vårt valprogram ›