Britt-Marie Granström

"För ett livskraftigt och invånarvänligt Raseborg !"

Tyvärr har kandidaten inte ännu fyllt i sidan på valt språk.

Namn: Britt-Marie Granström
Födelseår: 1957
Kommun: Raseborg
Hemort: Billnäs
Titel: Ingenjör
E-post: bmgranstrom07@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi skall upprätthålla en servicevänlig och flexibel attityd i vår kommunala verksamhet där invånarna behandlas värdigt och likvärdigt. Med rätt attityd kommer vi långt fastän resurserna är knappa.
Vi skall också satsa på motionsmöjligheter och friluftsleder för allmänt välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Vi bör satsa på att göra staden attraktiv både för invånare och företagare så att vi kan få en ökad inflyttningstrend. En servicevänlig och flexibel attityd samt nytänk i lösningar för nya företagare och inflyttare behövs.

Läs mer i vårt valprogram ›