Britt-Marie Granström

19

"För ett livskraftigt och invånarvänligt Raseborg !"

Jag är 63 år, hemma från Pojo och bor i Billnäs. Till utbildningen är jag ingenjör och och har en lång erfarenhet av olika ledande positioner inom industrin. Som blivande pensionär känner jag att jag nu skulle ha både tid och intresse att arbeta för ett bättre Raseborg. Under mitt yrkesverksamma liv har jag samlat på mig behövlig kunskap och erfarenhet som grund för arbetet men helt klart finns det också mycket nytt att lägga in sig i.

I mitt arbetssätt är jag en förespråkare av samarbete och öppen diskussion för av erfarenhet vet jag att det är det bästa sättet att nå resultat. Jag har tidigare bl.a. varit medlem i direktionen för Ekenäs Energi, medlem i samhällstekniska nämnden samt tekniska nämnden i Pojo.

På fritiden sysslar jag med motion i olika former och rör mig gärna i naturen. På sommaren är det båten och skärgården som gäller.

Namn: Britt-Marie Granström
Födelseår: 1957
Kommun: Raseborg
Hemort: Billnäs
Titel: Ingenjör, inköpschef, blivande pensionär
E-post: bmgranstrom07@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi skall upprätthålla en servicevänlig och flexibel attityd i vår kommunala verksamhet där invånarna behandlas värdigt och likvärdigt. Med rätt attityd kommer vi långt fastän resurserna är knappa.

Vi skall också satsa på motionsmöjligheter och friluftsleder för allmänt välmående och för att främja invånarnas hälsa.Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Vi bör satsa på att göra staden attraktiv både för invånare och företagare så att vi kan få en ökad inflyttningstrend som bas för en ekonomisk hållbarhet.
Trenden att flytta ut på landet är just nu hög och här behöver vi nu svara på behovet och göra det möjligt om vi vill ha vår del till Raseborg.
En servicevänlig och flexibel attityd samt nytänk i lösningar för nya företagare och inflyttare behövs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Vi bör arbeta för att utveckla spårtrafiken på kustbanan. Kustbanan och ett fungerande trafikutbud behövs för att vi skall kunna locka nya invånare och företag till staden. Det bör finnas möjlighet att pendla i båda riktningarna till och från Raseborg.

Tillräckligt utbud av tomter både för boende och företag bör tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›