Annika Pråhl

46

"När barnfamiljerna mår bra mår också samhället bra"

Jag har studerat kultur- och samhällsämnen vid Åbo Akademi och huvudsakligen arbetat som kulturbyråkrat i drygt 40 år. Sedan två år tillbaka är jag en nöjd pensionär som gläds åt att ha mera tid för barn, barnbarn, trädgård och vandringar i naturen.

Allt sedan unga år har jag varit aktiv i föreningar och samhällsfrågor har alltid intresserat mig. För tillfället är jag viceordförande i Karis-Pojo svenska församlingsråd, ordförande för Sfp i Karis, sekreterare för Karis gårds- och fastighetsförening och styrelsemedlem i Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo.

Raseborg har en fantastisk natur, en otroligt intressant historia, god servicenivå och en levande tvåspråkighet. Jag vill medverka till att vår stad fortsättningsvis är en trivsam ort att leva i samtidigt som vi behöver utveckling och många nya arbetsplatser. Det behövs både småskaliga satsningar och nya innovationer.

Barnfamiljerna står mitt hjärta nära och jag vill verka för att barn och unga ska växa upp i en trygg miljö med högklassig dagvård, goda skolor och utbildningsmöjligheter. En meningsfull fritid för alla åldrar ger trivsel och livsglädje. Min vision är att alla barn ska få pröva på många olika konstarter lika väl som olika former av motion och idrott under sin skoltid. För att vardagen ska fungera smidigt är kommunikationerna till Helsingfors- och Åboregionerna livsviktiga.

Namn: Annika Pråhl
Födelseår: 1954
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg, Karis
Titel: Pensionär, Hum.kand.
E-post: anice.prahl@gmail.com
Tel: 050 5666474
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommunen finns ju till för sina invånare. Målsättningen ska vara att alla mår bra oberoende av ålder, bakgrund och var i kommunen man bor.

Läs mer i vårt valprogram ›