Anni Dahlén

9

"Jag vill jobba för ett livskraftigt Raseborg."

Jag bor med min sambo och vårt barn i Karis. Nu är jag föräldraledig och om några månader kommer jag att återvända till mitt jobb som riksdagsassistent för minister Thomas Blomqvist. Jag har redan i över fem års tid jobbat med politik, men det här är första gången som jag själv kandiderar i ett val.

Jag går ofta på promenader eller tar en löptur. När jag då ser omkring mig funderar jag mycket på hur Raseborg kunde utvecklas. Jag tycker Raseborg är en fin plats att bo på. Här finns fina miljöer, idrottsmöjligheter, företagsamhet, tvåspråkighet, goda förbindelser till större städer, billiga bostäder och tomter. Det här är faktorer som påverkar stadens livskraft positivt. De senaste åren tycker jag att det dessutom skett mycket positiv utveckling i Karis centrum, norra hamnen i Ekenäs, Bromarv småbåtshamn osv. Jag hoppas att liknande utveckling kan fortsätta också i andra delar av staden.

En av utmaningarna för Raseborg är ekonomin. Den måste fås i balans, men samtidigt får det inte ske på bekostnad av kvalitén på servicen. Därför tror jag starkt på att förbättra stadens livskraft. Ett blomstrande Raseborg lockar fler invånare, företagare, sommargäster och turister, men framför allt kan en livskraftig stad ta hand om och erbjuda service av god kvalitet för oss alla som redan bor och arbetar här.

Namn: Anni Dahlén
Födelseår: 1989
Kommun: Raseborg
Hemort: Karis
Titel: Riksdagsassistent
E-post: anni.dahlen@hotmail.com
Tel: 0503638660
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Bostadsmarknaden har gått het det senaste året. Koronapandemin har lett till att människor söker sig bort från små bostäder i städerna till egnahemshus på landsbygden. Även efterfrågan på sommarstugor eller så kallade andra hem har ökat. Denna lite oväntat snabbt förändrade efterfrågan är något som vi också i Raseborg kan och ska ta vara på i planeringen av byggande.
För att vara steget före i planeringen av servicenätet och beakta förändringarna också i planeringen av kommunens budget är det viktigt att noggrannt följa med statistiken om vem som flyttar in i staden, det vill säga om det är t.ex. barnfamiljer eller äldre par och vilka behov av service de har.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är en fråga som jag brinner för. Själv pendlar jag med tåg till jobbet och ser därmed dagligen vilken fördel det är för Raseborg att ha goda spårförbindelser till Helsingfors och Åbo. Det är många som valt att bosätta sig här eller att bo kvar för att det är smidigt att använda tåget. Kustbanan har en avgörande roll i hur livskraftig vår stad är. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan kan även öppna möjligheter för nya förbindelser i syd-nordlig riktning, och en direkt förbindelse från Hangö till Helsingfors. Det är bra att staden också satsat på att köpa in trafik som inte VR längre såg som lönsam, men som tjänar våra invånares behov. Likaså bussförbindelserna.
Det är viktigt att se till att det finns förbindelser för att åka kollektivt också inom staden, eftersom det är långa avstånd mellan byarna. Samtidigt handlar främjandet av kollektivtrafik om att stöda ett miljövänligare alternativ till privatbilismen, som förstås är nödvändig på landsbygden, men som helt klart kan minskas på med vettiga och fungerande kollektivtrafiklösningar. Ett bra exempel på sådana lösningar är försöket med byabussen och den kan ännu vidare utvecklas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

En högre sysselsättningsgrad skulle förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Raseborg. Därför är det nödvändigt att satsa på åtgärder som kan höja sysselsättningen. Kommunen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för det lokala näringslivet och kommunen ska vara en pålitlig partner i samarbetet med företagen. Sysselsättningstjänsterna i kommunen ska fungera effektivt så att den arbetssökande så snabbt som möjligt erbjuds arbete.
En nyckel till att förbättra sysselsättningen är att kunskap ska möta de lediga jobben. Det är viktigt att de yrkesutbildare som vi har i Raseborg också i framtiden finns kvar här, att de utvecklar sitt utbud av utbildningar och därmed kan svara på det behov av arbetskraft och kunskap som de lokala arbetsgivarna här behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›