Anna Korhonen

612

"Jag vill arbeta och samarbeta för våra barns och allas vår framtid. Vårt Esbo ska vara familjevänligt och levande tvåspråkigt. Staden ska ha en god service och en fin boende- och kulturmiljö."

Jag är statsvetare till utbildningen och jag har en bred arbetserfarenhet. Jag jobbar nu som sakkunnig på statsrådets kansli. Jag har också en egen firma.

Jag bor i Esbo tillsammans med min man och vår familjs tre tvåspråkiga barn.

Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Sedan flera år tillbaka är jag medlem i styrelsen för Stor-Köklax SFP. Efter förra kommunalvalet blev jag ersättare och sedermera ordinarie ledamot i nämnden Svenska rum i Esbo. Svenska rum beslutar om frågor som gäller ordnandet av svenska tjänster inom Esbos bildningsväsende. Sedan 2019 representerar jag också SFP Nyland som ledamot i Folktingets förvaltningsutskott.

Jag är gärna med och utvecklar vår fina stad och närservice även i fortsättningen.

Namn: Anna Korhonen
Födelseår: 1977
Kommun: Esbo
Hemort: Kurtby, Esbo
Titel: Sakkunnig, pol.mag.
E-post: athe.korhonen@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Esbo ska ha en högklassig utbildning och välmående elever. Skolvägen och skolbyggnaderna ska vara trygga. Inga barn ska behöva mobbas och barnen ska regelbundet få diskutera med kuratorer/skolpsykologer. I Esbo ska språkinlärningen stimuleras och tvåspråkigheten beaktas som en möjlighet i undervisningen. Jag vill också jobba för att kontakten mellan de svenska och finska skolorna i staden ska vara god.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Esbo ska ha en god närservice för sina invånare. Den kommunala servicen ska också fungera på svenska och finska i hela staden, och vid behov på engelska. Familjerna ska ha nära till barnrådgivningar och social- och hälsovårdstjänster ska vara lättillgängliga. Social- och hälsovårdstjänsterna och hälsoarbetet i staden ska också beakta att kvinnor och män har olika behov och olika hälsobakgrund. Det ska finnas goda möjligheter till utövning av hobbyer runtom i hela Esbo. Alla kommuninvånare ska ha lika möjligheter till delaktighet. De kommunala besluten ska beakta jämställdhet, barn och unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Esbo ska vara en trivsam, vacker och hållbar stad att bo i. Invånarna ska kunna röra sig tryggt i sin stad. Det är bättre att bygga i anslutning till existerande områden än att ta i bruk varje bit mark i staden. Grönområden och kulturmiljöer ska bevaras och gamla värdefulla byggnader tas omhand. I byggandet ska man beakta familjer och äldre och erbjuda parkeringsplatser där det behövs. Kollektivtrafiken ska vara flexibel och fungerande i hela staden.

Läs mer i vårt valprogram ›