Anna Korhonen

612

"Haluan tehdä työtä ja yhteistyötä lasten ja meidän jokaisen tulevaisuuden puolesta. Meidän Espoon tulisi olla perheystävällinen ja elävästi kaksikielinen. Espoossa pitää olla hyvät palvelut ja hienot asumis- ja kulttuuriympäristöt."

Olen valtiotieteilijä monipuolisella ja laajalla työkokemuksella. Tällä hetkellä toimin asiantuntijana valtioneuvoston kansliassa, jonka lisäksi minulla on oma yritys.

Asun Espoossa ja kaksikieliseen perheeseeni kuuluvat mieheni ja kolme lasta.

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä. Olen ollut monta vuotta Suur-Kauklahden RKP:n hallituksen jäsen. Viime kunnallisvaalien jälkeen minut valittiin varajäseneksi Espoon kaupungin lautakuntaan Svenska rum ja sittemmin varsinaiseksi jäseneksi. Svenska rum päättää Espoon sivistystoimen ruotsinkielisten palvelujen järjestämistä koskevista asioista. Vuodesta 2019 olen ollut myös Uudenmaan RKP:n jäsen Folktingetin hallintovaliokunnassa.

Haluan jatkossakin olla mukana kehittämässä meidän hienoa kaupunkia ja lähipalveluitamme.

Nimi: Anna Korhonen
Syntymävuosi: 1977
Kunta: Espoo
Kotipaikka: Kurttila, Espoo
Titteli: Asiantuntija, VTM
Sähköposti: athe.korhonen@gmail.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Paras koulu

Espoossa tavoitteenamme pitää olla korkealuokkainen koulutus ja hyvinvoivat oppilaat, sekä turvalliset koulurakennukset ja koulumatkat. Ketään ei saa kiusata ja jokaiselle oppilaalle tarjotaan mahdollisuus keskustella mahdollisuuksien mukaan säännöllisesti kuraattoreiden/koulupsykologien kanssa. Kieliopintoja stimuloidaan ja kaksikielisyys on huomioitava mahdollisuutena opetuksessa. Haluan myös edistää kaupungin suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välistä hyvää vuorovaikutusta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Tavoitteenamme pitää olla hyvät lähipalvelut asukkaillemme. Kunnalliset palvelut toimivat suomeksi ja ruotsiksi koko kaupungissa, ja tarvittaessa myös englanniksi. Perheillä on oltava oikeus lähellä oleviin neuvolapalveluihin ja sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava helposti saavutettavissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kaupungin terveystyössä huomioidaan naisten ja miesten erilaiset tarpeet ja terveystaustat. Koko Espoossa tarjotaan hyvät harrastusmahdollisuudet. Kaikilla kuntalaisilla on oltava sama mahdollisuus tuntea osallisuutta. Kunnallisissa päätöksissä huomioidaan tasa-arvo, lapset ja nuoret.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Asuminen ja rakentaminen

Haluan, että Espoo on viihtyisä, kaunis ja kestävä kaupunki asua. Asukkaiden on voitava liikkua turvallisesti kaupungissaan. On parempi rakentaa olemassa olevien asuntoalueiden yhteyteen, kuin ottaa rakennuskäyttöön kaupungin jokainen maapala. Viheralueet ja kulttuuriympäristöt on säilytettävä ja vanhat arvokkaat rakennukset hoidettava. Rakentamisessa huomioidaan perheet ja vanhukset ja tarjotaan parkkipaikkoja siellä, missä niitä tarvitaan. Joukkoliikenteen täytyy olla joustava ja toimiva koko kaupungissa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›