Andreas Peltola

13

Andreas, 28 år.
Bor i Eugmo tillsammans med frun, sonen och hunden.
Utexaminerad ingenjör med inriktningen produktionsekonomi och jobbar som projektledare. Jag har även sedan tidigare en yrkesexamen som restaurangkock. Som person är jag pålitlig, målmedveten och ambitiös. Samhällsengagemang intresserar och därför ställer jag upp i kommunalvalet.

Namn: Andreas Peltola
Födelseår: 1992
Kommun: Larsmo
Hemort: Eugmo
Titel: Projektledare, ingenjör
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Småbarnspedagogiken och grundskolan är oerhört viktiga byggstenar för framtiden och det andra nationalspråket bör introduceras i tidig ålder. Skolmiljön och skolvägen skall vara trygg för alla, och ingen skall behöva bli mobbad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Det är viktigt att det finns ett brett utbud av olika fritidsaktiviteter, idrotts och motionsformer för alla åldrar i den egna kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

I Larsmo verkar idag närmare 300 företag, genom dessa tryggar vi kommunens förutsättningar att verka. Ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet skapar möjligheter för företagande och investeringar.

Läs mer i vårt valprogram ›