Andreas Elfving

28

"Samarbete, framåtanda och positivitet!"

Jag är 47 år, är gift med Jessika och har tre barn - i förskola, högstadiet och gymnasiet. Jag sitter andra perioden i fullmäktige, och har den här perioden också suttit i kommunstyrelsen och bildnings- och välfärdsnämnden. Vi har sett mycket positivt i Ingå under de senaste åren, med fina projekt på gång- Ingåport, Strand och nya bostadsområden. Dessutom kan vi glädjas över att Kyrkfjärdens skola äntligen förnyas.

Ingå är perfekt beläget med en kyrkby vid havet och fina byar med egen karaktär - Ingå ska vara den bästa kommunen att bo och leva i.

Namn: Andreas Elfving
Födelseår: 1973
Kommun: Ingå
Titel: Politisk sekreterare
E-post: andreas.elfving@inga.fi

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Vi har alla förutsättningar att göra Ingå till världens barnvänligaste kommun. Vår småbarnspedaogik är av högsta klass och våra skolor är utmärkta - och bättre ska det bli.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi ska ta hand om våra många företag och kommunen ska skaffa förutsättningar för fler etableringar och vara tillmötesgående - det vinner alla på.

Läs mer i vårt valprogram ›