Alma Portin

727

"Ett klimatsmart, välmående och bildat Helsingfors "

Mitt namn är Alma Portin och jag studerar andra året vid Gymnasiet Lärkan. Jag sitter i studerandekåren och är sekreterare. Jag bor på Drumsö och har två yngre syskon. Jag har varit aktiv inom EYP - European Youth Parliament och intresserar mig för internationell politik. Jag är medlem i SU:s miljöpolitiska utskott.

Jag jobbar som lekledare i folkhälsans simskolor. Jag har avgångsbetyg i blockflöjt från musik och kulturskolan Sandels och spelar nuförtiden piano.

Namn: Alma Portin
Födelseår: 2003
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande
E-post: almaportin@gmail.com
Tel: 0413102744
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Utbildning är grunden till allt. Därför vill jag att Helsingfors satsar på utbildning.

Oberoende av var man bor, hurdan socioekonomisk status eller hurdan bakgrund man har så skall man ha rätt till en bra utbildning. Det är viktigt att svagare elever får det stödet de behöver. Genom mera assistenter, resurslärare och mindre grupper.

Elever skall ha möjlighet att under skoltid gå och tala med en kurator eller psykolog vid behov. Skolorna behöver mera elevvårds tjänster i form av kuratorer och psykologer. I alla stadium borde det finnas åtminstone en kurator och en psykolog. Större skolor borde inte dela på psykologer utan de borde ha egna.

Yngre elever skall även ha möjlighet till en bra eftermiddagsvård och eventuell morgonvård. Det borde finnas mer gratis eftermiddags sysselsättning för grundskoleelever. Skolan skall vara en trygg plats för eleverna och alla elever oberoende av kön, etnicitet etc skall behandlas och bedömas på samma sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Klimatförändringen är en av århundradets största utmaningar. Helsingfors måste därför fokusera på hur vi kan dra vårt strå till stacken.

För att kommunen skall bli så klimatsmart som möjligt måste vi fokusera på att ha en bra infrastruktur tex se till bygga hållbara byggnader, ha väl fungerande kollektivtrafik och även ett välfungerande cykelväg nätverk. Det är även viktigt att Helsingfors bevarar de grönområden som finns kvar för att bibehålla biodiversiteten och eftersom de är viktiga för rekreationsområden för stads medborgaren. Det är även viktigt att vi strävar efter ett kolneutralt Helsingfors senast 2030.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

För att en kommun skall fungera är det viktigt att dess invånare mår bra.

Alla som bor i Helsingfors har rätt att må bra, både fysiskt och psykiskt. Då allt fler känner sig stressade och flera känner sig utmattade eller löper risk att bli utmattade så är det viktigt att fokusera på att förebygga mental ohälsa, man måste se till att det finns tillräckligt med personer som unga kan vända sig till ifall de känner sig stressade och att det finns tillräckligt med psykologer så att man kan få hjälp och vård snabbare. Flera psykologer skulle sänka ribban för att söka hjälp och i flera fall även förebygga grövre problem. Då man söker hjälp borde man få en första konsultationstid inom en vecka. Ens ekonomiska status skall inte stå i vägen för en god mental hälsa.

Helsingfors skall även se till att hälsovårdstjänster är något som är tillgängligt för alla.

Läs mer i vårt valprogram ›