Alex Seitsamo

737

"En effektiv men vänlig stad"

Helsingfors är en speciell plats för mig. Här har jag bott, gått i skola, studerat och jobbat. Jag har bott i Hertonäs, på Degerö och i Kronohagen. Till min utbildning är jag ekonomie magister och jobbar som expert inom energibranschen.

Till vardags rör jag mig till fots, med bil, med cykel, med båt och med kollektivtrafik. Alla dessa transportmedel är en naturlig del av min stad.

Jag brinner för att göra staden mer effektiv. Skattebetalarnas pengar skall användas sparsamt, med omsorg och investeras klokt. Vi gör vår andel för att uppnå klimatmål.

Jag vill bo i en vänlig stad, där skyltar vid byggplatser artigt informerar om undantagsrutter och där de byggnader som uppförs respekterar både människan och sin omgivning.

Mitt Helsingfors är ett bra hem för både människor och företag. Nyckeln till vår framgång och välmående är en högklassig skola och ett blomstrande affärsliv.

Namn: Alex Seitsamo
Födelseår: 1983
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Senior Analyst, ekonomie magister
E-post: alex.seitsamo@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Det räcker inte med att stadens energisystem är tillfredställande just nu, utan den ska kunna möta de krav som ställs i framtiden. Nuvarande planen är att Helsingfors ska ersätta stenkol med bl.a. bränslepellets. Problemet är att även högkvalitetsvirke görs till pellets istället för att förädlas till större nytta. Dessutom har de planerade kraftverken en sämre verkningsgrad för att de kan inte producera el.

Helsingfors bör anamma en långsiktigt hållbar energistrategi där fossila och biobränslen ersätts med utsläppsfri energi. En lovande framtida teknologi är små modulära kärnreaktorer, SMR. Dessa tillgodoser stadens värme och elbehov, är pålitliga, säkra och effektiva, och klarar sig, till skillnad från traditionella kärnkraftverk, utan massiv infrastruktur.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

En dos vänlighet är vad Helsingfors behöver. Alla invånare ska bli bemötta av artiga skyltar och säkra, välskötta undantagsrutter vid byggarbeten. Även byggnaderna ska planeras så att de förutom funktion har en vänlig form som bidrar till stadens skönhet. Då man bygger nytt ska omgivningens karaktär respekteras, inga futuristiska hus intill anrika byggnader!

Helsingfors stadsplanering ska vara ambitiös, vi behöver bygga bostäder och infrastruktur som är hållbar och bekväm och som dessutom tål tidens tand både i fråga om utseende och funktion. Oberoende av var i stan vi bor så är vi förtjänta av en vacker och ändamålsenlig omgivning.

Helsingfors är förutom huvudstad även en skärgårdsstad. Det finns många möjligheter att utnyttja skärgården bättre, vi kan bygga ut kollektivtrafiken till havs och satsa på att göra friluftsöarna mer tillgängliga för både invånare och besökare. Planerandet av Södra kajen är ett gyllene tillfälle för att utveckla ett mer havsnära centrum.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Helsingfors är störst i Finland, men i ett globalt perspektiv är staden medelstor. Vi konkurrerar varken med landsbygden eller andra finska städer, snarare med städer utanför våra gränser. För att hävda oss behöver vi erbjuda ett attraktivt hem för både människor och företag. För att möjliggöra ett mångsidigt näringsliv ska byråkratin vara enkel och flexibel. Staden ska erbjuda relevant service av kvalitet åt sina invånare.

En välskött stad kännetecknas av ständig förändring. Staden utvecklas mot det bättre genom kloka investeringar som ökar invånarnas välmående. Jag vill att staden blir bättre på att förbereda och genomföra stora projekt. Det är inte acceptabelt att budgeten för många projekt överskrids med hisnande belopp.

Läs mer i vårt valprogram ›