Agneta Alm

4

"För Lovisas bästa med erfarenhet och kunnande. Framtiden i Lovisa är i invånarnas händer, fullmäktige skall fokusera på kommunens lagstadgade uppgifter, att tjänster och service produceras effektivt och ekonomiskt nära oss, att invånarnas röst och åsikt blir hörd. Öppenheten i beslutsfattandet måste ökas. Jag vill arbeta för ett tryggt och trivsamt samhälle och värna om invånarnas förtroende."

För många av er är jag en nygammal bekantskap, jag har hela mitt vuxenliv varit aktiv inom kommunalpolitiken i Lovisa, suttit i stadsstyrelsen och innehaft fullmäktiges ordförandepost i gamla Lovisa 2000-2009. Som socialarbetare hade jag också insyn i samhällets olika delområden. I kommunalvalet för fyra år sedan tog jag paus från förtroendeuppdragen, för två år sedan gick jag i pension. Efter en noggrann funderan beslöt jag delta igen, många har uppmanat mej att delta. Jag vill arbeta för en balanserad framtid där Lovisa bornas röst blir hörd och där fullmäktige intar den plats den skall ha i beslutsfattandet. Min styrka är att jag lätt kommer överens med folk och tycker om att samarbeta. Det jag tar som uppgift vill jag utföra bra.
Jag är gift med Janne, vår dotter arbetar inom skolhälsovården i Lovisa, våra tre barnbarn 3, 9 och 11 år gamla påminner oss varje dag om rikedomen att få växa upp i en trygg stad, gå i en bra skola, delta i utvecklande dagvård och ha tillgång till ordnad fritidssysselsättning.

Namn: Agneta Alm
Födelseår: 1955
Kommun: Lovisa
Hemort: Lovisa
Titel: pensionär
E-post: agneta.alm@sulo.fi
Tel: 044- 5510125

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommunen är till för alla invånare, en balanserad kommunstrategi tar fasta på alla invånares situation och skapar förutsättningar och kanaler för att invånarna kan leva i en miljö där välmåendet prioriteras och förebyggande åtgärder erbjuds, tex. mot ensamhet, psykiska stödåtgärder ordnas, möjligheter till motion och fritidssysselsättning för alla åldrar, stöda samhörighet mm. Detta kan kommunen skapa i samarbete med tex. föreningar och tredje sektorn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En balanserad budget är där inkomsterna täcker utgifterna är grunden till en sund ekonomi. Att öka den kommunala skuldbördan är oacceptabelt i framtiden, det är fel att följande generation skall betala det. Alla ekonomiska stora beslut skall vara noggrant övervägda och verkligen stöda utvecklingen i vår kommun.
Lovisa behöver mera arbetsplatser. Vi har lediga industritomter, värt läge vid havet med egen hamn,. motorvägen, närheten till huvudstadsregionen är viktiga faktorer då företag väljer etableringsort. Vi måste ännu bättre marknadsföra oss. Stadens myndigheter skall visa seriöst intresse, föra ärenden framåt utan dröjsmål och medverka till gott förhandlingsklimat då företag visar intresse att komma hit.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken måste vara fungerade och tillräcklig för alla som jobbar och inte har egen bil, för alla studeranden som dagligen åker till sina utbildningsanstalter. Den äldre befolkningens möjligheter att bo och verka utanför de absoluta centrumen är beroenden av fungerande kollektivtrafik.
Lovisa borna har stark uttryckt sin stora oro då bussbolagen dragit bort viktiga bussturer från oss. Kommunen har en roll att tillsammans med den privata sektorn och staten lösa detta.

Läs mer i vårt valprogram ›