Agneta Alm

4

"Loviisan parhaaksi kokemuksella ja osaamisella. Loviisan tulevaisuus on kuntalaisten omissa käsissä, valtuuston tulee asettaa lakisääteiset tehtävät etusijalle, huolehtia että palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti lähellä kuntalaisia, kuntalaisen ääni ja mielipide tulee huomioida päätöksenteossa. Avoimuus päätöksenteossa pitää lisätä. Haluan olla mukana kehittämässä kuntaa niin että täällä on turvallista ja viihtyisää asua ja elää. Tahdon olla valitsijoiden luottamuksen arvoinen."

Monelle teille olen tuttu aikaisemmista kuntavaaleista, olen koko aikuiselämäni aikana ollut mukana Loviisan kunnallispolitiikassa, jäsenenä kaupunginhallituksessa sekä toiminut valtuuston puheenjohtajana vanhassa Loviisassa 2000-2009. Sosiaalityöntekijänä opin myös tuntemaan kaupungin sosiaaliset olosuhteet , Neljä vuotta sitten en asettunut ehdokkaaksi, kaksi vuotta sitten jäin eläkkeelle. Tarkan harkinnan jälkeen päätin nyt asettua ehdokkaaksi, moni on näin toivonut. Halua tehdä työtä kaupunkimme tasapainoisen tulevaisuuden puolesta, että asukkaiden ääni tulee kuulluksi. Valtuuston asema tulee vahvistaa päätöksenteossa. Vahvuuteni on että tulen helposti toimeen eri ihmisten kanssa ja olen yhteistyökykyinen. Tehtävät mitkä minulle annetaan haluan suorittaa hyvin.
Minulla ja Jannella on aikuinen tytär joka työskentelee Loviisan kouluterveyden huollossa. Lapsenlapsemme 3, 9 ja 11 vuotta vanhat muistuttavat meitä joka päivä siitä miten turvallista on asua Loviisassa, käydä hyvää koulua osallistua inspiroivaan päivähoitoon ja osallistua ohjattuun harrastus toimintaan.

Nimi: Agneta Alm
Syntymävuosi: 1955
Kunta: Loviisa
Kotipaikka: Loviisa
Titteli: eläkeläinen
Sähköposti: agneta.alm@sulo.fi
Puhelinnumero: 044- 5510125

Vaaliteemat

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Tasapainossa oleva talous takaa terveen talouden, Velkamäärän kasvattaminen ei ole hyväksyttävää, on väärin jättää velka seuraavalle sukupolvelle maksettavaksi. Kaikki suuret taloudelliset päätökset tulee olla tarkoin harkittuja ja perusteltuja sekä kunnan kehitystä i tukevia.
Loviisa tarvitsee lisää työpaikkoja, Loviisan vahvuudet ovat mm. satama, moottoritie, läheisyys pääkaupunkiseutuun. Kunnan tulee aktiivisesti markkinoida vapaita teollisuus tontteja, olla joustava ja viestittää hyvää neuvottelu ilmapiiriä, olla aktiivinen kun yritys osoittaa kiinnostuksensa tuoda työpaikkoja kuntaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Julkinen liikenne

Toimiva joukkoliikenne on edellytys sille että täältä voi käydä työssä ja opiskella ilman omaa autoa. Ikäihmisten, lapsiperheiden, mahdollisuudet asua keskuksien ulkopuolella, ilman omaa autoa, edellyttää myös toimivaa julkista liikennettä. Jos haluamme lisää asukkaita myös julkinen liikenne pitää toimia. Asukkaat ovat ilmaisseet suuren huolensa koska tärkeitä linja-autovuoroja on poistettu. Kunta, , valtio ja alan yrittäjät tulisivat yhdessä löytää ratkaisu ongelmaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Kunta on kuntalaisia varten, tasapainoinen kuntastrategia huomioi kaikkien kuntalaisten tilanne ja luo edellytyksiä sekä kanavia jotta asukaat voivat elää miljöössä missä hyvinvointi on etusijalla ja ennalta ehkäiseviä palveluita on tarjolla esim. yksinäisyyteen, tukitoimia psykkiseen hyvinvointiin, tarjoaa monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Hyvinvointia kunta voi kehittää yhdessä esim. järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›