Satu Roberg

730

"Lasten ja nuorten asia sekä kulttuuri ovat yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja kehityksen peruspilareita"

Olen rehtori, opettaja ja musiikkitieteilijä ja ensimmäistä kertaa ehdokkaana. Tahdon tehdä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kulttuuri -ja taidetoimintamme puolesta. 30 vuotta työtä lasten ja nuorten sekä kulttuurin ja taiteen parissa, on tuonut nämä aiheet lähelle minua. Huoleni lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä kulttuuripalvelujemme tilanteesta on suuri. Kun koronaepidemia on ohi ja yhteiskunnan taloudellinen tilanne kiristyy ja soteuudistus toteutuu, nämä ovat niitä alueita joista ei saa leikata. Nämä ovat niitä osa-alueita, joita pitää kehittää ja turvata hyvinvointimme takaamiseksi.

Tärkeätä on panostaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta ennaltaehkäisyyn ja syrjäytymisen estämiseen. Tässä oleellista on hyvä koulutus, mielekkäät harrastukset sekä mielenterveyspalveluiden saatavuus. Koulujen toimintaedellytykset pitää turvata siten, että opetus voidaan järjestää asianmukaisesti. Tarvittavat tukitoimet ja erityisopettajatoiminnot tulee olla kattavia sekä koulujen tilat toimivia.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa pitää tukea ja kaupungin tulee avata tilansa esteettömästi harrastustoiminnan käyttöön. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus osallistua johonkin harrastukseen. Mielenterveyspalveluiden saatavuutta pitää parantaa.

Haluan olla rakentamassa sellaista Helsinkiä, missä peruspalvelujen lisäksi mahdollistetaan hyviä harrastusmahdollisuuksia sekä eri kulttuurilaitoksille että kulttuuri- ja taidealan yrittäjille edellytyksiä toimia. Helsinkiä tulee kehittää kestävään kehityksen periaatteella, jossa otetaan huomioon ihminen, ympäristö ja talous tasavertaisesti päätöksenteossa.

Olen toiminut aiemmin mm. opettajana, taidelaitoksen johtajana, free-lance toimittajana sekä muusikkona. Vapaa-ajallani viihdyn perheeni kanssa ulkoillen ja yhteisten harrastusten parissa. Parhaiten rentoudun lenkkeilemällä koiramme kanssa, kuntoillen, musisoiden tai hyvän kirjan ääressä.

Nimi: Satu Roberg
Syntymävuosi: 1970
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki Munkkiniemi
Titteli: Rehtori, FM
Sähköposti: satu.roberg@gmail.com
Puhelinnumero: 046 885 0461

Vaaliteemat

Paras koulu

Mikäli sote-uudistus toteutuu sellaisenaan kuin sen nyt on eduskunnassa käsiteltävänä, Helsingin kaupungin tehtävistä suurin osa tulee olemaan koulutus- ja sivistystehtäviä. Kuntapäättäjiin tarvitaan koulutuksen osaajia ja tekijöitä, jotta ymmärretään miten päätökset tehdään, mitkä ovat päätösten sisällöt ja seuraukset.

Yhteiskuntamme peruspilari on hyvä, laadukas ja tasa-arvoinen koulutus, mikä alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu peruskoulun kautta nuorten 2. asteen koulutukseen ja jatko-opintoihin.

Opetusalan tulee olla yhä houkutteleva ala, jotta parhaat mahdolliset ammattilaiset pysyvät näissä ammateissaan, eivätkä uuvu lisääntyneiden työtehtävien alle. Kouluille pitää antaa riittävät resurssit, jotta ne voivat toteuttaa opetustehtäväänsä. Meidän pitää mahdollistaa sellainen työ- ja oppimisympäristö, että opettaja voivat tehdä työnsä hyvin, oppilaat viihtyvät ja jokaisella on turvallista olla koulussa. Tämä tarkoittaa mm., että koulutilojen tulee olla toimivia ja terveitä, opetusryhmät sopivan kokoisia. Oppilas- ja opinto-ohjauksen sekä koulupsykologi ja kuraattoripalveluita pitää lisätä.

Me pärjäämme vain osaamisella ja koulutuksella.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Nuorten hyvinvointi

Vaikka tällä hetkellä moni nuorista voi paremmin kuin koskaan, meillä on samaan aikaan nuoria, jotka voivat huonommin kuin aiemmin. Näiden osuus nuoristamme on jo 20 prosenttia.

Yksi suurimmista ongelmista ovat mielenterveyden ongelmat. Nuorena syntyneet ongelmat johtavat usein syrjäytymiseen jo varhaisaikuisuudessa, siksi näitä tukitoimia pitää lisätä ja vahvistaa.

Näiden lisäksi on tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on hyvä harrastus ja mielekästä tekemistä. Meidän pitää huolehtia siitä, että harrastusta järjestävillä tahoilla on kaupungin riittävä tuki ja kaupungin tilat ovat avoinna harrastustoiminnalle. Taiteen perusopetus kuten musiikkiopistot ja taidekoulut, liikunta -ja urheilutoiminta pitää ottaa huomioon niin kulttuuri, koulutus, kuin sosiaalipolitiikassa kun puhutaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Kokonaisvaltainen tuki, ohjaus ja ennaltaehkäisy yhteistyössä nuoren parissa toimivien aikuisten ja asiantuntijoiden kanssa, on tae paremmasta lopputuloksesta nuoren hyvinvoinnissa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuoristamme, vaan meidän tulee pitää huolta heistä ja heidän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kulttuuri

Kulttuuri kuuluu meille jokaiselle iästä tai taustasta riippumatta. Kulttuurilla on jo sellaisenaan itseisarvo, mutta ymmärrys kulttuuritoiminnan ja kulttuurikasvatuksen tuomasta arvosta meidän kokonaishyvinvointia lisäävänä tekijänä ja ongelmien ennaltaehkäisevänä toimintana pitää vahvistaa. Meidän tulisi käsitellä kulttuurialan ja sosiaali- ja terveysalan rakenteita yhdessä eikä asettaa resursseja vastakkain.

Kestävän kehityksen periaatteella kulttuuriopetusta tulisi lisätä yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja tuoda kerho- ja taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Toimitiloja tulisi aktiivisemmin avata kulttuurikasvatukselle, että myös kulttuurialan pienyrittäjille.

Helsingin tulee olla kaupunki, jossa jokaiselle ikäluokalle on tarjolla toimiva kulttuuripalvelu. Helsinki on kaupunki, jossa lapset päiväkodeissaan, niin kuin vanhukset palvelutaloissaan saavat nauttia kulttuurista.

Kulttuuriin panostaminen on ennen kaikkea kannattava investointi tulevaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin. Hyvät julkiset ja yksityiset kulttuuripalvelut tuovat kuntaan viihtyisyyttä, hyvinvointia, elämyksiä, positiivista mainetta sekä vetovoimaa.

Kulttuuri on meidän jokaisen kansalaisen perusoikeus!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›