Laura Finne-Elonen

661

"Tärkeintä on turvallisuus kaikissa elämänvaiheissa: haluan edistää turvallista lapsuutta, lasten ja nuorten hyvää koulutusta sekä toimivaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Haluan että ikäihmisten mahdollisuutta hyvään arkeen ja kotihoitoon tuetaan ja että he saavat riittävää hoitoa oikeassa hoitopaikassa. Kaupungin rakentamisen tulee lisätä asukkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia sekä pohjautua suomalaisiin arvoihin ja osaamiseen. "

Olen kaupunginvaltuutettu ja neljättä kautta mukana valtuuston työskentelyssä. Koulutukseltani olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja toiminut pitkään Sipoon terveyskeskuksessa potilasvastaanotolla, lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Minulla on ollut monia johtavia luottamustehtäviä kotimaassa, kansainvälisissä järjestöissä ja EU-tasolla. Olen myös käynnistänyt ja koordinoinut monia kulttuuriprojekteja. Nämä ja kansainvälinen yhteistyö ovat minulle tärkeitä. Olen kiinnostunut myös taloyhtiöiden toiminnasta, korjausrakentamisesta ja putkiremonteista. Tehtävät ja kontaktit monenlaisiin ihmisiin ovat antaneet paljon tietoa ja kokemusta yhteisten asioiden hoidosta. Olen myös yhteistyökykyinen ja tosi työteliäs.

Nimi: Laura Finne-Elonen
Syntymävuosi: 1943
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki Töölö
Titteli: Erikoislääkäri
Sähköposti: laura.finne@fimnet.fi
Puhelinnumero: 0400 818701
www: https://www.finne-elonen.net
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Asuminen ja rakentaminen

Kaupungin rakentamisen tulee lisätä asukkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia sekä pohjautua suomalaisiin arvoihin ja osaamiseen. Keskustaa rakennettaessa tulee välttää korkeaa, massiivista rakentamista. Hyvä arkkitehtuuri tarvitsee ympärilleen myös avaruutta. Avoimet kaupunkinäkymät puistoihin ja merelle ovat tärkeitä. On löydettävä tasapaino asukkaita palvelevien liikennemuotojen välillä. Julkista liikennettä ja kevyttä liikennettä on tärkeätä kehittää kaupunkilaisten ja liikkeenharjoittajien tarpeiden mukaan. Maanalainen kokooja katu ja tunneli länsiväylälle ovat tärkeitä projekteja. Kruunuvuoren sillan hyötyä ja kustannuksia tulee arvioida kriittisesti . Malmin lentokenttä tulee säilyttää ja kehittää siitä kansainvälinen huippuosaamisen keskuksena kaupungin uusi vetonaula.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Työssäni olen nähnyt ne ongelmat ja vaikeudet, joiden kanssa ihmiset kamppailevat. Pandemian aikana ovat hoitoon pääsyn jonot pidentyneet ja vakavien sairauksien löytyminen ja hoidon niihin aloittaminen viivästynyt. Hoitovelka on kasvanut huomattavasti myös ei-kiireellisen hoidon osalta. Terveyspalveluita tulee kehittää niin, että kaikki saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa hoidon. Hoidon jatkuvuus ja pitkäaikainen asiakassuhde ovat tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta. Henkilökunnan pysyvyyden kannalta olisi suotuisaa, että asiakassuhteet olisivat mahdollisimman pysyviä ja että omaan työhön liittyviin asioihin voisi joustavasti vaikuttaa.
Monet asiat ovat vaikeutuneet tänä aikana. Perheiden tarvitsema tuen tarve on lisääntynyt. Monille on aiheutunut mielenterveysongelmia eristyneisyyden ja pitkien rajoituskausien takia. Erityisesti nuorille suunnattujen mielenterveyspalveluiden riittämättömyys on nyt seikka, jonka seuraukset tulevat näkymään vielä vuosien perästä. Oppilashuoltoon tulee nyt panostaa ja on erityisen tärkeätä säilyttää se koulun yhteydessä. Sosiaalitoimen tulee saada lisää resursseja myös lastensuojeluun, perheiden tukemiseen ja ikäihmisten hyviin palveluihin.
Kaupungin tulee huolehtia lasten hyvästä koulutuksesta ja harrastusmahdollisuuksista.
Monipuolinen kulttuuritarjonta ja liikuntamahdollisuudet lisäävät hyvinvointia samoinkuin yhteisöllisyyteen kannustava asuinympäristö.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Senioriystävällinen yhteiskunta

Haluan, että ikäihmisillä on mahdollisuus hyvään ja turvalliseen arkeen ja että kotihoitoa tuetaan riittävästi ja sitä kehitetään monipuoliseksi tarpeiden mukaan. Ikäihmisten tulee saada hoitoa oikeassa hoitopaikassa. Heille tulee taata subjektiivinen oikeus intervallihoitoon, hoitoon palvelutalossa tai pitkäaikaishoidossa oman voinnin ja omaisten jaksamisen mukaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›