Tommi Kippola

48

"Välmående är vår allas sak."

Jag är uppvuxen i Vasa, Österbotten, men har sedan 2014 bott, studerat och arbetat i Åbo. Till utbildning är jag filosofie magister med huvudämnet allmän historia. Viktiga frågor för mig är ett mångsidigt kulturutbud, som berikar vardagen och får oss att orka bättre. Vi ska även satsa på våra ungdomars och studenters välmående och visa att Åbo är Finlands mest studentvänliga stad.

Namn: Tommi Kippola
Födelseår: 1993
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Verksamhetskoordinator, FM

Viktiga politiska frågor