Tomas Liljeberg

252

"Sakta men säkert"

Jag ställer upp första gången i kommande kommunalvalet. Till min familj hör fru, två vuxna barn och en labrador. Fritidsintressen är till största delen jakt och fiske.

Namn: Tomas Liljeberg
Födelseår: 1968
Kommun: Borgå
Hemort: Kråkö
Titel: Försäljare

Viktiga politiska frågor