Tomas Ekblad

33

Född och uppvuxen i Solf, har med undantag för några år i slutet av sjuttitalet då vi bodde på Åland alltid bott i Solf. Jobbar idag hos Hogia Ferry Systems som projektledare. Har hittills inte varit politiskt aktiv, men känner att jag gärna vill vara med och påverka där jag kan. Reser gärna både privat och i jobbet. Privat blir det till olika dansevent och numera också på vandringsresor, utnyttjar gärna också lokala leder, Kuni leden, Iskmo-Jungsund m.fl

Namn: Tomas Ekblad
Födelseår: 1957
Kommun: Korsholm
Hemort: Solf
Titel: Project Manager
E-post: tomas@anvianet.fi
Tel: 0505163818

Viktiga politiska frågor

Kultur

För mig är kultur det som vi gör på vår fritid
* Vandringsleder
* Resor
* konserter
* teater
* motion
mm.

"Kultur är bra för både kropp och själ"

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Bygga och bo är den ultimata tryggheten, att vi alla kan bygga vårt bo i en miljö som känns bekant och trygg.

"Egen härd är guld värd"

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Vi gör ingenting utan en fungerande ekonomi. De resurser som finns skall utnyttjas optimalt

"Rätta munnen efter matsäcken"

Läs mer i vårt valprogram ›