Tom Sundbäck

59

"Man lär så länge man lever."

72 år, pensionerad idrottsdirektör, 4 barn och 9 barnbarn. Var tjänsteman för Sibbo kommun i 41,5 år. Är nu första periodens fullmäktigeledamot. Suppleant i kommunstyrelsen, ledamot i bildningsutskottet, ordförande för fritidssektionen och bildningsutskottets representant i handikappdelegation. Jag är tvåspråkig och bl a därför är jag obunden. Jag försöker även i fortsättningen att ta ställning i de kommunala frågorna med bondförnuft. Jämställdhet och rättvisa är nyckelorden för mig.

Obunden  
Namn: Tom Sundbäck
Födelseår: 1948
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: Pensionerad idrottsdirektör
E-post: tom.sundback@hotmail.com
Tel: 0505222806
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Sibbo bör vara en stabil kommun med bra ekonomi, nöjda innevånare och bra hälsovård.

Läs mer i vårt valprogram ›