Tim Kankfelt

37

"Jag är intresserad av Sibbos tvåspråkiga utveckling och framtid. En fungerande vardag är vår allas kärna och det skall vi jobba för som beslutsfattare."

Jag är en ursprunglig Sibbobo med ett stort kontaktnät i vår kommun. Med en lämplig mängd erfarenhet av kommunalt beslutsfattande och med förmågan att lyssna på invånarna, vill jag fortsätta utveckla vår kommun till en fin plats att bo, arbeta/företaga och fira sin fritid på även i framtiden.

Namn: Tim Kankfelt
Födelseår: 1970
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: Ekon.mag, försäljningsdirektör
E-post: tim.kankfelt@sipoo.fi
Tel: 0400463858

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Planläggning och fungerande bygglovspraxis för tätorterna, byarna och skärgården. Även mindre företagstomter bör framöver planläggas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En balanserad ekonomi möjliggör investeringar och högklassiga offentliga tjänster.

Läs mer i vårt valprogram ›