Thomas Sundström

60

"Trygg och trivsam omgivning för alla. Värna naturen, traditioner och svenskpråkigheten. Ett attraktivt Sibbo skapar tillväxt. Ställ ribban högt och tänk långsiktigt. "

Hej! Jag är född och uppvuxen i Sibbo och vill gärna vara med och påverka och utveckla vår gemensamma hemkommun för kommande år. Sibbo har som omgvining gett mig själv en trygg och trvisam uppväxt med en massa glada minnen och jag gör allt jag kan för att även mina barn kan i sinom tid konstatera det samma när de är stora. Till utbildning är jag ekonomie magister och jobbar idag som kundchef i ett inhemskt IT företag. Idrott har alltid varit nära mitt hjärta och jag har en bakgrund som proffsgolfare.

Namn: Thomas Sundström
Födelseår: 1978
Kommun: Sibbo
Hemort: Massby, Sibbo
Titel: Kundchef, ekon.mag.
E-post: thomas-sundstrom@hotmail.com
Tel: 0503572460

Viktiga politiska frågor