Thomas Rosenberg

27

"Lovisa är en underbar stad jag vill göra mitt bästa för att bevara och utveckla."

Sedan ungdomen intresserad av att bidra till en bättre värld. Numera i huvudsak på det lokala planet.

Namn: Thomas Rosenberg
Födelseår: 1953
Kommun: Lovisa
Hemort: Lovisa
Titel: Pol.mag., skriftställare
E-post: thomas.rosenberg@sulo.fi
Tel: +358 50 5287171

Viktiga politiska frågor