Tage Svahn

30

"Ensam är INTE stark!"

Tage Svahn, 57 år, gift med Susanne och har två nu mer eller mindre fullvuxna barn, Sebastian och Sannah. Ingenjör till yrket och har i hela mitt 30-åriga yrkesliv fungerat som företagare. Företaget är nu sålt vilket ger mej mera tid att återigen aktivera mej inom lokalpolitiken. Jag har tidigare suttit två perioder i fullmäktige med många olika uppdrag, jag är föreningsaktiv samt engagerad och involverad i mångt och mycket av det som händer i vår hembygd. Skärgården ligger mej varmt om hjärtat.

Namn: Tage Svahn
Födelseår: 1964
Kommun: Malax
Hemort: Petalax
Titel: Ingenjör (f.d. företagare)

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Som f.d. företagare är jag mån om företagandet som är samhällets kanske viktigaste byggsten. Inga företag – inga jobb! Även om regelverk och paragrafer styr det mesta så bör kommun vara smidig och lyhörd i sitt förhållande till landbyggsnäringarna samt befintliga och kommande företag. Arbetskraftinvandring har jag inget emot – tvärtom tror jag en stor del av denna är de som framledes kommer att bygga och slå sig till ro på våra bostadsområden. Malax ligger rätt!

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungdomarna är vår och samhällets framtid och dem bör vi värna om. Förutom att hålla våra daghem och våra skolor trivsamma, framåtsträvande och mobbningsfria får vi inte glömma vilken oerhörd tillgång tredje sektorn är. Utan våra föreningar och det ideella arbetet som utförs där vore inte vår kommun det den är idag. Det är alltså oerhört viktigt att det finns kommunala representanter med erfarenhet och inblick i denna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Som SFP värnar jag om svenska språket samt om alla människor lika värde. Jag vill bo i ett samhälle där alla skall ha rätt till en så rättvis och tillräckligt god service som ekonomin tillåter. Givetvis måste vi arbeta enligt ekonomiska förutsättningar men fördelas kakan rättvist så kan alla ta åtminstone några små steg framåt.

Läs mer i vårt valprogram ›