Sven Jerkku

28

"Lyssna, tänka till, våga ta beslut - Ett Närpes för alla! Livskraftigt företagande, bra utbildning, stort utbud av arbetsplatser och god vård & omsorg är vad en stark stad behöver för att må bra och växa. Tillsammans kan vi arbeta för en hållbar framtid för alla i vår stad!"

Jag är gift med Susanne , vi har två vuxna barn, två hundar och företag tillsammans. För mig är det viktigt att hjälpa till, och göra skillnad om och där jag kan. Jag trivs i skog och mark, älgjakten och gemenskapen men också med samhällsansvaret det innebär. Politiken betyder mycket för mig av samma skäl, att kunna hjälpa, påverka och utveckla. Jag insåg tidigt i mitt liv att vi alla har ett val; för egen vinning eller för det goda för så många som möjligt. Sedan 2009 har jag genom politiken fått hjälpa många, det är mitt val med hjälp av mina väljare och kollegor.

Namn: Sven Jerkku
Födelseår: 1974
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: Företagare, Färglagerchef
E-post: info@presspoint.fi
Tel: 0405400333
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Livskraftigt företagande är viktigt och det en stark stad behöver för att må bra och växa. I Närpes tillverkas, odlas, byggs och utvecklas det kontinuerligt på ett föredömligt sätt. Tron på framtiden är stark i vår region. Närpesborna är väldigt trogna sina företag och på så sätt har vi även ett bra serviceutbud med tanke på att vi är en liten stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Välmående barn och ungdomar som blir sedda och hörda får trygghet och tro på framtiden. Vår stad behöver er alla och vi vill ge er möjlighet att fortsätta bo och leva här genom satsningar inom såväl utbildnings- som fritidssektorn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

God vård och omsorg är en grundförutsättning. Närpes stad investerar och förbättrar servicen för att höja livskvaliteten för våra innevånare. Närpes servicecenter som ännu inte är helt klart, är av de mest moderna och ändamålsenliga i Finland. Det gläder mig att vår personal får jobba i såna utrymmen och ge våra innevånare god vård.
Mycket har hänt de senaste åren i Närpes, men fortsatt utveckling händer inte av sig själv. Tillsammans kan vi arbeta för en hållbar framtid i vår stad.

Läs mer i vårt valprogram ›