Susanne Hongell

13

"Låt oss tillsammans fortsätta att bygga en trygg, trivsam och välmående kommun "

Jag heter Susanne Hongell och är 55 år. Jag bor i Jeussen i Kronoby och är gift med Tommy. Vi har tre barn i åldern 28, 21 och 16 år. Till utbildningen är jag politices magister, arbetshandledare och jag har en specialiseringsutbildning i mental-och missbrukarvård. Jag arbetar som socialterapeut vid Beroendevårdskliniken i Jakobstad. Jag har suttit 5 perioder i fullmäktige och har också suttit flera perioder i kommunstyrelsen. Under åren i politiken har de flesta nämnder blivit bekanta. Jag vill arbeta för att vi ska utveckla alla kommundelarna på ett jämbördigt sätt. Glesbygdsfrågorna bör få en större prioritet. Jag vill få en välordnad och nära vårdkedja för Kronoby kommuns invånare. Jag vill att vi ska kunna ge tillräckliga resurser för småbarnspedagogik och skolor, eftersom utmaningarna för barns och ungas välmående är stora i dagens samhälle. Gör vi inte insatser nu betalar vi senare. Vår kommun ska vara en trygg kommun som ger en god service åt alla åldersgrupper.

Namn: Susanne Hongell
Födelseår: 1965
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: Politices magister/Socialterapeut
E-post: susanne.hongell@anvianet.fi

Viktiga politiska frågor