Susanna Åbacka

Bor i Övermark. Arbetar som fysioterapeut på Närpes hvc. Gift med Kristian som har växthusföretag. Mamma till 3 tonåringar.

Namn: Susanna Åbacka
Födelseår: 1977
Kommun: Närpes
Hemort: Övermark
E-post: susanna.abacka@narpes.fi

Viktiga politiska frågor