Susanna Åbacka

57

"Att investera i Närpes framtid är: - att satsa på barnens utveckling och välmående - att stöda ungas förutsättning att bo kvar och nya närpesbors möjlighet att vara delaktiga - att utveckla friskvård och teknik för att trygga de äldres välfärd"

Bor i Övermark. Arbetar som fysioterapeut på Närpes hvc. Gift med Kristian som har växthusföretag. Mamma till 3 tonåringar. Ny i kommunala sammanhang, men har erfarenhet av förtroendeuppdrag inom kyrkan.

Namn: Susanna Åbacka
Födelseår: 1977
Kommun: Närpes
Hemort: Övermark
E-post: susanna.abacka@narpes.fi

Viktiga politiska frågor