Simon Sällström

63

"För en välmående, växande tvåspråkig förorts kommun. "

Hej 32 år gammal ursprungliga Sibbobo från Västerskog. Ofta många järn i elden och en stark vilja för mina åsikter.

Namn: Simon Sällström
Födelseår: 1988
Kommun: Sibbo
Hemort: Västerskog
Titel: Försäljare,Chaufför
E-post: sallstroms.sfp.rkp@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Bättre möjligheter för yngre generationer att bygga i sina barndoms byar.

Möjlighet till tätare bebyggelse med respekt mot landsbygdsmiljön.Läs mer i vårt valprogram ›