Sebastian Strandberg

48

"Jag vill vara med och vidareutveckla vårt redan livskraftiga Närpes in i framtiden."

Mitt namn är Sebastian Strandberg från Pjelax. Gift, tre barn i och under skolåldern. Utöver dessa finns i familjen husdjur.

Till yrket är jag ingenjör från Maskin- och Produktionsteknik vid Svenska Yrkeshögskolan i Vasa.

Förtroendeuppdrag inom förenings- och näringslivet i Närpes. Aktiv som ledare både inom fotboll och ishockey men även inom mitt stora intresse, jakt och viltvård.

Jag är samhällsintresserad och kände att nu är det min tur att ställa mig till förfogande i kommunalvalet 2021 som tredje generationens kommunalpolitiker. Jag anser att alla frågor och områden är viktiga, men mitt yrke och intressen avspeglar sig i de frågor jag vill jobba för. Tekniska frågor men också idrott och friluftsliv.

Namn: Sebastian Strandberg
Födelseår: 1981
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes, Pjelax
Titel: Ingenjör
E-post: sebastian.strandberg@gmail.com
Tel: 0500668841