Rune Packalén

52

"Sibbo - min kommun, mitt hem"

Jag vill tillsammans med sibboborna arbeta för hembygdskänsla, företagsamhet och en trygg miljö. Med sunt förnuft och samarbetsvilja kommer man långt.

Obunden  
Namn: Rune Packalén
Födelseår: 1964
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: Företagare
E-post: packalen.rune@gmail.com