Rosmarie Finne

36

En aktiv jordbruksföretagare med många järn i elden. Till familjen hör man och två barn, 17 och 15 år gamla. Min fritid spenderar jag gärna i naturen, antigen i skidspåret eller med en orienteringskarta i handen, eller i den egna trädgården.

Namn: Rosmarie Finne
Födelseår: 1981
Kommun: Korsholm
Hemort: Solf
Titel: Trädgårdsmästare/företagare
E-post: rosmarie.finne@agrolink.fi
Tel: 0505444045
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Alla skall ha lika möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning. Motion skapar välmående och kommunen skall skapa förutsättningarna för dessa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Vi får konstant ny forskning om hur vi påverkar vårt klimat och vilka åtgärder vi kan göra för att utnyttja våra resurser på ett förnuftigt sätt. Viktigt att vi skapar en bra balans mellan jordbruk, näringsliv, kommuninvånare och de olika åtgärderna. Där har kommunen en viktig roll.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det sista året har varit utmanande och är fortfarande pga olika restriktioner och distansstudier/arbete. Så småningom kommer vi förhoppningsvis att kunna återgå till mera normala förhållanden och då skall kommunen aktivt arbeta för välmående invånare och företag.

Läs mer i vårt valprogram ›