Robert Sundberg

28

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Robert Sundberg
Födelseår: 1979
Kommun: Kaskö
Hemort: Kaskö
Titel: Företagare

Viktiga politiska frågor