Robert Jonsson

13

"Ungdomars välmående - vår allas framtid "

Har jobbat med ungdomar sedan jag själv var 12 år som baskettränare för utåtagerande 7-åringar. 45 år senare är jag fortfarande aktiv som koristränare inom Mbi för ungdomar 7-16 år. Som lärare har jag jobbat i 31 år inom låg- och högstadiet samt gymnasiet, varav de senaste 22 åren som specialklasslärare. Vad har åren av ungdomsarbete visat mig? Att ungdomars välmående är allas vår framtid.

Namn: Robert Jonsson
Födelseår: 1964
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: PeM, speciallärare /KM, erityisopettaja

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Det är viktigt att sänka tröskeln för ungas möjlighet att komma ut i arbetslivet t.ex. genom lärlingsavtal eller via beredskap att utbilda via praktiskt arbete. Hangös satsning på programmet Navigatorn, en servicepunkt åt ungdomar som ger information, råd och vägledning och som dessutom är gratis, är ett mycket bra exempel. Låt oss satsa på vår allas framtid - de ungas välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Vårt allas välmående ger alla våra invånare, äldre som unga, en trivsam och tillfredställande miljö där vi tillsammans kan trivas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi behöver alla dra åt samma håll och hjälpas åt för att få ett fungerande samhälle. I arbetslivet behövs så väl de erfarna arbetarna som yngre förmågor som kan hålla vår stad på fötter. Jag stöder verkligen Hangö HUB-projekt. Sysselsättning är förutsättning för ett välmående samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›