Peter Malmlund

21

"Är inte enda alternativet men det bästa möjliga"

Nybliven pensionär som alltid varit intresserad av kommunalpolitik och föreningsliv.
Var medlem i Hangös fullmäktige i början av 2000-talet. Arbetssituationen förändrades och i och med det fanns det inte tid för att aktivt delta i dagspolitiken.
Fritidsintressen: HSF, sjöliv, bowling och vår nya hundvalp.

Namn: Peter Malmlund
Födelseår: 1957
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Pensionerad Production Support Coordinator
E-post: peter.malmlund@gmail.com
Tel: 0400736364

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Detta är grunden för en stabil ekonomi. Finns det sysselsättning så bromsar det utflytningen.

Läs mer i vårt valprogram ›