Peter Lindgren

40

"Ett tvåspråkigt Sibbo för alla"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Peter Lindgren
Födelseår: 1999
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo/ Kyrkoby
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor