Peter Boström

95

Jag är VD på bokföringsbyrå Ab Datic Oy

Jag jobbar även i flera bolagsstyrelser inom olika branscher

Jag har varit länge med i kommunalpolitiken i Jakobstad

Namn: Peter Boström
Födelseår: 1950
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: VD
E-post: peter.bostrom@datic.fi
Tel: +358445509902

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Ett välfungerande samhälle behöver en välfungerande infrastruktur med hög tillgänglighet

En ekonomi i balans

Ett dynamiskt näringsliv

Läs mer i vårt valprogram ›