Per-Emil Sandstedt

17

Mitt namn är Per-Emil Sandstedt och jag är 32 år gammal. Jag är född i Kronoby kommundel, men bor numera i Nedervetil med min fru, dotter och två katter. Jag är utbildad byggnadsingenjör samt artesan och arbetar vid Riskas Snickeri som snickare och arbetar även med CNC-fräsning.

Som person är jag väldigt lugn, målinriktad och har ett stort intresse för detaljer, vilket till stor del kommer från mitt yrke. För mig är det viktigt att varje beslut tas med hjälp av tillräcklig mängd förarbete, för att säkerställa att man gör rätt val. Barn och utbildning ligger mig mycket varmt om hjärtat, genom stöd och hjälp i unga år får barnen en tryggare uppväxt.

Jag har nu suttit en period i kommunfullmäktige, varit medlem i tillståndssektionen, ordförande för Nedervetil områdesnämnd, ersättare i Tekniska och Miljönämnden och varit med om att planera Nedervetil skola i och med att jag satt med i Byggnadskommittén.

På min fritid gillar jag att jaga, laga mat och umgås med min familj och vänner. Tillsammans är vi starka, trots att vi har olika åsikter bör man alltid kunna kompromissa för att uppnå ett resultat som alla kan vara nöjda med .

Namn: Per-Emil Sandstedt
Födelseår: 1989
Kommun: Kronoby
Hemort: Nedervetil
Titel: Byggnadsingejör, Artesan
E-post: per-emil.sandstedt@hotmail.com

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Barnen är det bästa vi har. Genom att ge dem en högklassig, rolig och inspirerande utbildning får de en förutsättning för en bra uppväxt!

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Vi ska ta väl hand om de kommuninvånare vi har. Genom att visa erbjuda god sysselsättning och goda fritidsaktiviteter får vi välmående människor som också kan ge oss nya kommuninvånare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Vi ska erbjuda goda tomtalternativ för att locka nya invånare till vår kommun.
Byggnadsförvaltningens effektiva nivå i vår kommun ska bibehållas för ett smidigt byggande.

Läs mer i vårt valprogram ›