Patricia Wessman

46

"Ett välmående och livskraftigt Ingå för oss alla! Helhetsansvar och hållbara beslut ur ett socialt, ekonomiskt, mänskligt och miljömässigt perspektiv. Möjligast mångsidig uppföljning av effekter och genomslagskraft på de insatta resurserna."

Jag, Patricia Wessman är ny i kommunalvals sammanhang, jobbar till vardags med ekonomi, personal och förvaltningsfrågor på FDUV, som är en nationell människorättsorganisation. Jag är utbildad ekonom, arbetshandledare, mental tränare, bor i Dal och i Barösund. Jag är gift med Kaj-Erik, som är företagare i byggbranschen. Vi har två vuxna barn och ett barnbarn.

Jag är tacksam för den service jag och min familj har fått under åren i Ingå. Nu är det dags för mej att bidra. Därför ställer jag upp som kandidat för SFP och Kvinnoförbundet i kommunalvalet.

Jag som så många av oss har också haft tyngre perioder i mitt liv och vet hur viktigt det är att satsa på välmående, förebyggande arbete och att det finns ett fungerande skyddsnät när det behövs både för gammal som ung.

Det är också därför jag värdesätter den välfärd som byggts upp och önskar att alla ges jämlika och goda möjligheter till ett gott liv.
Jag följer utvecklingen i samhället med en viss oro. Mycket blir bättre för många – kanske till och med för de allra flesta – men dessvärre växer också klyftorna. Det är något jag värnar om: att samhället som helhet ska må bra.

Namn: Patricia Wessman
Födelseår: 1964
Kommun: Ingå
Hemort: INGÅ
Titel: Administrativ chef/personalansvarig
E-post: patriciawessman@gmail.com
Tel: 0405936132
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill jobba för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och må bra samt få god service så nära som möjligt.

Förebyggande och hälsofrämjande verksamhet är viktiga. Satsningar på motion, kultur och föreningsliv skapar välmående och gör våra kommuner livskraftiga och trivsamma.

Det ska finnas tillräckliga stödtjänster för alla som behöver det den dag man behöver det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Utbildningsfrågor ligger mej varmt om hjärtat. Vi behöver ta hand om dem på ett ansvarsfullt sätt. En högklassig skola och småbarnspedagogik lägger grunden till ett välmående samhälle och ger föräldrar och barn trygghet i vardagen. Skola och småbarnspedagogik skall ges tillräckliga resurser.

Jag är en stor vän av livslångt lärande, vilket ger möjlighet för kontinuerligt lärande i ett ständigt föränderligt samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen.

Skattemedlen - kommuninvånarnas pengar - ska användas effektivt.

Kommunerna behöver som arbetsgivare satsa på en hållbar utveckling i det framtida arbetslivet ur ett mänskligt, socialt, och ekonomiskt perspektiv

Kommunens planering och markanvändning ska stödja etablerandet av företag och utvecklandet av näringslivet och sysselsättningen.

Läs mer i vårt valprogram ›