Olav Eklund

27

"Åbo skall sträva efter att vara den bästa orten för barnfamiljer!"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Olav Eklund
Kommun: Åbo