Nina Brännkärr-Friberg

97

"Jag vill jobba för en trendig, glad och välmående stad - med positiv framåtanda"

Jag är mamma till tre och gift med Freddy. Jag har en ingenjörsexamen inom Produktionsekonomi samt en Masters in Engineering (Logistics) i bagaget.
Livet har fört med sig en del och just nu jobbar jag med min passion, att återse leendet hos människor i min omgivning. Jag driver föreningen Project liv rf, som jag tog initiativ till och grundade 2014. Ledarskap intresserar mig, likaså mental träning och coaching, vilket lett till en del examen samt studier inom dessa. Att ha haft förmånen att bo flera omgångar utomlands, både i Asien och USA, har gett mig förutom massor med erfarenheter, även tålamod och toleransförmågan. Man blir en ganska kreativ problemlösare.
Värderingarna har fallit på plats genom åren och jag kan rakryggad säga att jag walk the talk. Jag lever enligt mina värderingar och detta leder till att jag kan göra ett gott jobb, i de saker jag tar mig an. Det jag gör, gör jag till 100%.
Jag är pålitlig, framåtsträvande och får oftast saker att ske genom nätverkande och god samarbetsvilja.
Ladda batterierna gör jag med gymträning, löpning och god mat. Ibland låter jag min kreativa ådra komma fram.

Namn: Nina Brännkärr-Friberg
Födelseår: 1976
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Masters in Engineering/Grundare av Project liv rf.
E-post: nina@projectliv.fi
Tel: 040-5860104

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommuninvånarnas välmående är en fråga som står mig nära hjärtat. Detta inkluderar alla, från den yngsta till den äldsta i vår region. Det inkluderar hälsovård, utbildning, service i alla dess former, kultur och idrott. Med erfarenhet av långtidssjukdom hos flera generationer i familjen, vet jag betydelsen av lättillgänglig vård och vill arbeta för den. Jag vet också att ditt modersmål är ditt känslospråk, vilket betyder att möjligheten till vård på eget modersmål är viktigt! Jag vill arbeta för en glad/positiv tillvaro i livets alla skeden, för ung som gammal, frisk som sjuk. Stora förändringar är på gång i och med vårdreformen, med min egen patienterfarenhet, erfarenhet som mamma till långtidssjukt barn och som anhörig till långtidssjuk tror jag att jag kan bidra med en hel del. Tredje sektorns roll är väsentlig och bör stödas. Österbotten är kända för sin vi anda och aktiva föreningsliv. Jag ser gärna att dessa backas upp. Alla tillsammans åstadkommer vi fantastiska saker.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Jag har varit och är engagerad i Hem&Skola föreningar på alla stadier, både som ordförande och styrelsemedlem. Med stolthet ser jag nu en ny, fin, frisk Språkbadsskola och ett nytt högstadium växa fram i vår stad. Barn och unga är vår framtid, vi ska satsa på dem. Förebyggande arbete hos ungdomar anser jag vi borde satsa på, bl.a. gällande psykisk ohälsa och drogrelaterade problem. Desto tidigare vi nappar upp problemen desto mera inbesparingar. Jag anser också att barn och unga ska ha utrymmen för hobbyn och tillgång till fritidsaktiviteter. Våra härliga ungdomar behöver en inkluderande mötesplats, över språkgränserna. Vi vet inte hurudan platsen ska vara, men våra unga vet, så vi skall lyssna på dem. Detta jobbar jag också gärna för.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Utan resurser klarar vi tyvärr oss inte. Vi har inte råd att tänka kortsiktigt utan strategiska beslut om vart pengarna går bör göras. Ett växande antal invånare och skattebetalare behövs. För att attrahera flera behöver vi en stad som innefattar bra skolor på alla stadier, attraktiva arbetsplatser, ett levande, trendigt centrum med nya företagare och välfungerande service. Vi är inte heller lika hemkära längre, vi vill ha möjligheten att ha världen som vår arbetsplats. Att köra en del till sin arbetsplats är inget oöverkomligt. Fungerande infrastruktur och smidiga förbindelser i och från vår fina stad uti världen är väsentliga för att attrahera tillbakaflyttarna och nya invånare. I en familj kanske den ena hittar jobb lokalt, men inte den andra. Detta skall inte utesluta en flytt till Jeppis. Nya sysselsättningsformer, nytänk och goda förutsättningar för företagsetablering skall stödas. Vi bör också vara duktiga på att låta världen veta vad vi har att erbjuda. Här vill man bo även om arbetsplatsen kanske är virtuell eller lite längre bort.
Vi har en gedigen kunskap i staden om möjligheterna hur utveckla stadens centrum. Denna kunskap önskar jag vi tar till vara och konkretiserar. Jag vill man ska kunna känna sig internationell i vår mysiga stad med en levande stadskärna!

Läs mer i vårt valprogram ›