Nina Björkman-Nysten

7

"Vardagen är viktigast. Fungerande basservice måste vara tillgänglig, oberoende av boningsort. Dagvård, skola och hälsovård av bästa märke är grundpelare. Frisk och vacker miljö är värden att vårda och utveckla. "

Utbildning, utkomst och utveckling vill jag arbeta för. I snart 12 år har jag varit fullmäktigeledamot, ändå finns det mycket jag vill arbeta för, ännu en period. Lovisa består av några centralorter och ett stort antal byar, en fin mångfald. I yrkeslivet har jag mest arbetat som journalist, men också som folkhögskolerektor, ombudsman på Svenska kulturfonden, och nu är jag tillbaka i journalistvärlden. Jag tycker att alla mina jobb har jag gett mig erfarenhet och kunskap som är till nytta i politiken. Fem unga barnbarn fördelade på tre familjer håller mig någorlunda uppdaterad om världens gång.

Namn: Nina Björkman-Nysten
Födelseår: 1947
Kommun: Lovisa
Hemort: Tjusterby, Lovisa
Titel: journalist
E-post: nina.bjorkmannysten@gmail.com
Tel: +358405442293

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Den bästa skolan - en grundbult för varje barn. Att det är så har blivit ännu tydligare än tidigare genom pandemin. Skolan varken kan eller ska ersätta hemmet, men skolan kan ge bestående trygghet under perioder när förhållandena hemma är mindre bra. Goda rutiner är en bra bas för en ung mänskas utveckling.Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Klimatsmart kommun - viktigt alltid, pandemin visar obehagligt klart hur det går när mänskan försöker tvinga naturen. Moder jord har satt ner foten.
Arbetet är igång, men behöver intensifieras för att Finland ska uppnå sina miljömål som är utsatta till 2030. Alla insatser behövs, små som stora. Det har betydelse vad individen gör.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare - i det begreppet ingår det jag just nämnde, dessutom konst och kultur av alla de slag, naturupplevelser, möjlighet till motion och lättillgänglig hälsovård. Närmiljön har blivit allt viktigare under senaste året, inte minst för det utvecklade distansarbetet, men också för att man kan anta att folks långväga resor har minskat bestående. Det vara trevligt hemma och hemknutarna.

Läs mer i vårt valprogram ›