Niklas Salminen

68

"För småföretagarnas och ungdomarnas bästa!"

Hej!

Jag är 35 år, infödd kimitoöbo och jobbar som restaurangkock. Jag gillar att röra mig i naturen och sysslar med både jakt och fiske.

Vilka mångsidiga naturupplevelser vi har att erbjuda både lokalbefolkning och besökare: jordbruksbygd, bruksmiljö och skärgårdsidyll med skogar, insjöar och salthav.

Kimitoön är en bra plats att bo på och vi måste därför trygga framtiden för våra småföretagare och erbjuda meningsfull sysselsättning för våra ungdomar - som är vår framtid.

Namn: Niklas Salminen
Födelseår: 1985
Kommun: Kimitoön
Hemort: Kimito
Titel: Kock
E-post: niksal85@hotmail.com
Tel: 0469549805

Viktiga politiska frågor