Niclas Björkqvist

10

Jag är 41 åroch far till två barn i Taklax skola. Yrkeschaufför till yrket och även jordbrukare med spannmål i odling. På fritiden deltar jag inom frivilliga brandkåren.

Jag har varit invald i fullmäktige föregående period - det var min första. Jag ställer upp för omval därför att ett intresse väcktes. Jag upplevde att man faktiskt kan påverka och delta i beslut som påverkar vår vardag i Korsnäs. Jag tror på ett Korsnäs i framtiden.

Som förare av tunga fordon ser jag även hur mindre byvägar snabbt blir sämre och blir mer och mer utmanande för förarna. Förfallet märks bäst i stora fordon och traktorer. Detta sker inte bara i Korsnäs utan överlag. Bra vägar är ett nöje att använda.
Trafikförbindelser måste ständigt hållas i gott skick, både till lands och som småbåtsentusiast även till havs.

Genom att marknadsföra och skapa möjligheter i Korsnäs kommun ökar vi inflyttningen och arbetsplatser så småningom på ett positivt sätt. Det är jag säker på!

Namn: Niclas Björkqvist
Födelseår: 1979
Kommun: Korsnäs
Hemort: Taklax
E-post: niclas.bjorkqvist@netikka.fi

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Jag stöder en vindkraftspark till havs. Förnybar el är det som gäller i denna tid. Satsningar som görs nära oss i form av kommande storindustri kräver grön el för att kunna profilera sig och behålla sin produktion i Vasa-Österbotten-Finland. Där kan Korsnäs vara med och indirekt bidra med produkter för export till världsmarknaden. Utredningar visar om, hur och när vi kan ta ställning till etablering av vindkraft till havs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Jag stöder ett byggande av aktivitetshall i Korsnäs. Den kan byggas i form av et fastighets aktiebolag där kommunen kunde vara delägare och byggas t.ex av driftiga föreningsmedlemmar.
Attraktionskraften höjs för kommunen om man kan erbjuda dylik service. All service vi har i kommunen höjer attraktionskraften.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Våra tre småskolor ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag önskar att de så förblir, som småskolor. Jag är samtidigt realist och om en skola slutar fungera t.ex på grund av sviktande elevunderlag över en längre tid kan det krävas mindre trevliga beslut. Låt oss alla, invalda ledamöter och kommuninvånare, se till att så ej sker. Genom att marknadsföra och skapa möjligheter i Korsnäs kommun ökar vi inflyttningen och arbetsplatser så småningom på ett positivt sätt. Det är jag säker på!

Läs mer i vårt valprogram ›