Niclas Björk

58

""För en levande landsbyggd där alla skall trivas""

Bor i Ytteresse tillsammans med fru och tre barn i åldern 10 till 20 år. Jag är utbildad Artesan/finsnickare och jobbar som Teamledare på inrednings monteringen vid Baltic Yachts. På fritiden sysslar jag med jord och skogsbruksarbeten. Jag gillar att vara ut i naturen och motionera.

Namn: Niclas Björk
Födelseår: 1980
Kommun: Pedersöre
Hemort: Ytteresse
Titel: Teamledare
E-post: niclas.bjork_@hotmail.com
Tel: 0405171714

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Skapa goda möjligheter för alla som vill bygga och bosätta sig i Pedersöre. Genom att fortsätta skapa nya bostadsområden med fina bostadstomter i olika former. Även kunna erbjuda bra hyresbostäder till unga som vill skaffa sig sitt första egna hem och kunna bo kvar i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Den bästa skolan är en trygg skola oavsett om det är en stor eller liten skola skall alla känna sig trygga och ha en trygg skolväg att färdas efter.
Tillräckligt med resurser så att alla barn får den stödform de behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

En välfungerande infrastruktur är viktig för kommunen och dess invånare. Bra vägar som är väl underhållna sommar som vinter är något som bör finnas för att underlätta och få vardagen att fungera, var man än bor i kommunen. Tillgång till tåg och flygförbindelse i regionen är viktig för näringslivet, för att kunna enkelt flytta oss i landet och vidare ut i Europa.

Läs mer i vårt valprogram ›