Nicke Wulff

84

"För barnens bästa, till vardags och i fullmäktige. Samarbete ger resultat"

Jag är en 45-årig familjefar. Till familjen hör min fru Anna, barnen Lotta och Lasse och våra hundar Felix och Bosse. Vi bor i en radhuslägenhet i Svalberga i östra Åbo. Jag är en infödd Åbobo med en helt tvåspråkig bakgrund.

Till mitt yrke är jag en glad och nöjd rektor för Cygnaeus skola och Braheskolan, skolor som växer och som i nästa läsår är uppe i över 550 elever och 50 i personalen. Det är ett arbete som kräver engagemang, intresse och stort hjärta.

Jag har stort intresse för barn- och ungdomsidrott och fungerar som tränare i handbollsföreningen ÅIFK. Tre gånger i veckan har jag glädjen att få träna ett gäng 09-födda handbollstjejer. Jag verkar som SFP:s gruppordförande i Åbo stadsfullmäktige, ett givande arbete som ger god insyn i hur vardagspolitiken i vår stad fungerar.

Pga. mitt yrke och mina intressen ligger min fokus på utbildningsfrågor och barnens, ungdomarnas och familjernas välmående. Annat viktigt för mig är att vi kan skapa en sund ekonomi för Åbo stad och att vi har en fungerande tvåspråkighet. Vi skall alla tro på en bättre framtid, samarbete ger resultat

Namn: Nicke Wulff
Födelseår: 1975
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Rektor
E-post: nicke.wulff@turku.fi
www: https://www.nickewulff.fi

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Åbos framgång bygger på kunnande. Utbildningen är en av de starkaste grundstenarna då det kommer till att skapa trygghet och tillväxt i staden. Tryggheten det innebär för alla elever att gå i en frisk skola, på sitt modersmål, och få undervisning av behöriga lärare. Tillväxten kommer från att en höglassig utbildning lockar inflyttning och investeringar.

En av de viktigaste frågorna under valperioden kommer att vara att påbörja byggandet av en ny svenskspråkig enhetsskola som kunde rymma småbarnsfostran, grundläggande klasserna 1-9 och den fria bildningen (Arbis).

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Jag vill att Åboborna mår bra. Goda fritidsaktiviteter har en central roll i att skapa välmående för alla invånare. Därför behövs tillräckliga möjligheter till såväl motion som kultur. Vi bör satsa på våra motionsanläggningar inne och ute. Staden bör säkra våra föreningarnas verksamhetsförutsättningar genom att erbjuda stöd och utrymmen för deras verksamhet. Frivilligt engagemang skapar gemenskap och livskvalitet.

En av de viktigaste frågorna under valperioden är att säkerställa att Samppalinna bollhall renoveras och moderniseras eller att ett ersättande nybygge färdigställs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Grunden för vår allas välfärd är en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik i staden. För att välfärden ska kunna fördelas måste den ständigt skapas. En ökad skuldsättning är inte ett alternativ. Vi bör skapa förutsättningar för företagen att växa, investera och anställa. Fler jobb skapar bättre välfärd.

En av de viktigaste frågorna under valperioden är att fortstta med tillväxtinvesteringar samtidigt som vi säkerställer en sund och växande ekomnomi för Åbo stad

Läs mer i vårt valprogram ›