Mikko Ollikainen

23

"För Malax med framtidstro"

Jag är en positiv och glad tvåbarnsfar, sambo och riksdagsledamot som trivs bra i Malax, en kommun med bra basservice och rikligt med fritidssysselsättningar.

Namn: Mikko Ollikainen
Födelseår: 1977
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: Riksdagsledamot
E-post: mikko.ollikainen@multi.fi
Tel: 0505615861
www: https://mikko.nu
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Kvalitativ, jämlik och tidsenlig utbildning är kittet till vår konkurrenskraft och individens goda framtid. Hit vill jag även lägga med de övriga delarna utbildningsstigen, allt från småbarnspedagogiken till bildning för vuxna. Detta är kommunens kärnuppgift i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Livskraft och företagande får en allt viktigare roll i framtidens kommun, här bör och ska kommunen vara aktivare för att skapa sysselsättning vilket är grunden för att kunna skapa kvalitativ service.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Vill kombinera denna punkt kring idrott och motion med kultur. Dessa är viktiga för kommuninvånarnas välmående och jag ser att man bör ha ett utvidgat samarbetare med dessa parter.

Läs mer i vårt valprogram ›