Mikaela Nylander

266

"Ett välmående Borgå för alla generationer är en hjärtefråga för mig. Borgåborna ska känna trygghet i vardagen och lita på en god service oberoende av livssituation och ålder. En god utbildning och välmående företag skapar välfärd. Trivsamma boendemiljöer i alla delar av Borgå är viktiga. Grönområden och friluftsleder skapar möjligheter att trivas och må bra. "

Jag är positiv, målmedveten och samarbetsvillig. Min familj består av min man som är finskpråkig företagare, våra tre underbara söner i olika åldrar. Jag får energi av lyckade människomöten och av stavgång i inspirerande och rofylld natur. Familj, släkt och vänner får gärna samlas hos oss över en bit mat. Tycker mycket om då vårt hem fylls av skratt och stoj. Just nu studerar jag på Hanken och borde få mina ekonompapper på hösten.
Jag är ordförande för Borgå stadsfullmäktige och har suttit i fullmäktige sedan 1996. Fortfarande brinner jag för Borgå och vill gärna fortsätta att jobba för Borgå och Borgåborna. Eftersom kommunfrågorna överlag är viktiga är jag glad över att få sitta i Kommunförbundets styrelse.
Sedan augusti 2020 har jag den stora äran att få fungera som ordförande för Svenska kulturfonden, utbildning och kultur är viktiga för välfärd och välmående.
Har länge jobbar med skärgårdsfrågor i olika sammanhang och just nu är jag ordförande för Nylands fiskarförbund. Hörselfrågor och service på svenska inom området är frågor jag jobbar med som orsförande för Svenska hörseförbundet.

Namn: Mikaela Nylander
Födelseår: 1970
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Rättsnotarie, ekonomiekandidat. Stadsfullmäktigeordförande i Borgå.
E-post: mikaela.nylander@gmail.com
Tel: 050-5113029
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Finland behöver kvalitativ utbildning på alla stadier för att säkra välfärd och välmående. Gruppstorleken ska beakta alla barns behov och det ska finnas kuratorer, psykologer och annat stöd tillhanda i våra daghem och skolor. Stödundervisning ska finnas tillgänglig för alla barn och unga som behöver det. Alla barn ska ha rätt till en hobby.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående Borgåbor ska kunma lita på stadens servixe oberoende av livssituation, ålder eller var man bor. Tror mycket på det preventiva arbetet, om vi får sjunga i kör, motionera och ta del av kulturupplevelser mår vi bättre. Staden ska skapa förutsättningar för det välmående också genom föreningar.
Mental ohälsa drabbar många i ngt skede av livet, jag tror mycket på att införa en terapigaranti med rätt till vård inom exempelvis 14 dagar efter att man tog kontakt. Vi måste ta mental ohälsa på allvar och skapa mångsidig service.
Det ska gå att bo hemma också då man är äldre, men då hemmet inte känns tryggt ska andra alternativ erbjudas. Vi behöver utveckla boendeformer mellan hemmaboende och serviceboende.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

All välfärd ska skapas innan den kan fördelas! Välmående företag är viktiga för välfärden. Staden ska ta hand om sina företag och vara aktiv med att locka till sig nya företag. Dialogen ska förbättras och den nya näringslivschefen kommer att ha ett viktigt uppdrag att utveckla näringslivet i Borgå.
I Borgå är Nybyområdet invid Sköldvik en utmärkt strategisk satsning som kommer att locka till sig företag som arbetar inom den cirkulära ekonomin. Nyby företagsområde skapar arbetsplatser, kunnande och framtidstro.
Utbildning, vidareutbildning och flexibla utbildningar för arbetsföra är viktiga för att kunskapen hos Boegåborna ska motsvara behoven företagen har.
Centrum ska livas upp och göra mera trivsamt, torget och åstranden ska vara inspirerande vardagsrum för Borgåborna. I centrum ska vi bygga höghus på ett sätt som beaktar stadens särprägel och som skapar trivsel. Flera människor i centrum stöder företagen där.

Läs mer i vårt valprogram ›